Фондация Пиа Матер

Пиа Матер ((lat. pia mater - нежна майка) е неправителствена организация, създадена в обществена полза през 2010 г.

Определяме се като представители на третата вълна неправителствени организиации в България. Днес въпросът "Как да се прави?" измества въпроса "Какво да се прави?".

Нашата цел е да въвежаме услуги в социалния и в здравния сектор, които насърчават индивидуалното развитие на личността, без да я ограничават или да й поставят условия.

Както целта на един добър родител е да научи детето си на самостоятелност и в крайна сметка да го насърчи да се откъсне от него и да поеме по своя път, така и нашата идея е да насърчаваме автономността на хора, които поради социални или здравни проблеми имат временна или по-дългосрочна нужда от подкрепа и закрила

Нови проекти, които очакват партньори за своето реализиране:

Възстановяване на унищожена велоалея в гр. София при ТВ кула - 20.04.2011

Кампания "Бъдеще време" - 14.01.2011

Насърчаване на доброволчеството при грижите за възрастни хора в техния дом - 15.02.2011

Сравнение на цените на лекарства за хронично болни - 19.10.2010

Инспекторат за публични решения - 08.03.2011

"Пътна полиция" - 06.03.2011

Външна оценка на равнопоставенността на половете на работното място

Търсим партньори, които да участват в реализацията на тези проекти, съвместно да ги популяризираме, да търсим публична подкрепа. Ако разполагате със свободно време и искате да правите политики и да променяте нещата около вас, ще се обсъдим тези идеи и ще намерим пресечните точки.

Реализирани кампании и проекти:

Въвеждане на възможност за осигуряване за "Общо заболяване и майчинство" при гражданските договори

Проучване на осигурителните практики в неправителствения сектор

Изследване на джендър неравенства