Новини

На 21.12.2011 фондация Пиа Матер проведе второ обучение на служителите на домашния патронаж за полагане на грижи за лежащо болни.

На 15.12.2011 г. фондация Пиа Матер стартира доброволческия проект "Пет в петък", който ще се разгръща през 2012 г. и цели да осигури безплатни медицински прегледи за крайно нуждаещи се възрастни хора.

На 02.12.2011 фондация Пиа Матер проведе обучение на служителите на домашния патронаж на тема: Индивидуална грижа за лежащо болни - техники за поддържане на личен тоалет, антидекубитални процедури и раздвижване.

На 22.11.2011 Фондация Пиа Матер стартира кампанията За незабавна забрана за избор на екип в държавните и общински болници. Следете развитието на кампанията и я подкрепете във Фейсбук.

На 18.11.2011 г. в гр. София се проведе среща-дискусия между организации, които ще вземат активно участие в дейностите по повод 2012 г. - Европейската година на активното стареене и солидарността между поколенията. Фондация Пиа Матер отправи покана към всички, които имат интерес да участват в срещата и поканата е валидна и за бъдещи дискусии.

Презентация на тема Социална услуга в пазарни води — Sep 16, 2011 5:51:21 PM

Възрастните хора в България - едни от най-самотните в Европа — Aug 22, 2011 1:41:38 PM

Приемна за срещи на неправителствени организации отваря врати в София — Jul 26, 2011 10:46:49 AM

Кампания „Заедно за Европа без проституция!” — Jun 23, 2011 2:00:00 PM

Семинар в областта на равнопоставеност на половете — Dec 14, 2010 6:07:19 PM

Резултати от проучване на осигурителните практики в неправителствения сектор — Nov 10, 2010 10:48:21 AM

Стартира проучване на осигурителните практики в неправителствения сектор — Oct 7, 2010 11:53:59 AM

Можете да споделите вашето мнение във форума на BG-mamma.bg относно инициативата за въвеждане на възможност за осигуряване за "Общо заболяване и майчинство" при гражданските договори — Sep 16, 2010 7:34:07 AM

09.09.2010 г. Стартира кауза във Facebook за промяна на осигурителното законодателство по отношение на гражданските договори — Sep 9, 2010 7:48:32 AM