Практическо обучение за професията Болногледач (Krankenpfleger, Aide, Badante, Garde malade), 28 или 250 часа с дистанционно обучение

OБЩО 28 или 250 ЧАСА В ДВА МОДУЛА:

7 ДНЕВЕН КУРС от 24 февруари 2023 - 28 часа

Такса: 160 лева.

КУРСЪТ ОТ 250 ЧАСА Е С ПО-ДЪЛГА ПРАКТИКА

Такса: 180 лева.

Таксата за курса ако се издава Europass приложение на български език с посочени професионални компетенции е 260 лева.

I. Модул "Общи грижи и обслужване на болния"

II. Модул "Социална работа и грижи за болния в домашна среда"

Ако Вие имате желание да работите в сферата на грижите за възрастни хора, но нямате практически опит, в рамките на 6 дни ще бъдете прикрепени към социален асистент на домашния патронаж, който извършва домашни посещения. Ще можете да усвоите основните техники за грижи, свързани с извършването на тоалет, къпане, преобличане, преместване, смяна на чаршафи, подготовка на храна и хранене на възрастен или болен човек, както и теоретична обучителна част.

Посещенията се извършват извън обичайното работно време (9:00 до 17:30), така че обучението е подходящо за работещи хора.

Успешно завършилите курса след изпит получават Удостоверение за професионално обучение за професията Болногледач за завършен модули "Общи грижи и обслужване на болния" и "Социална работа и грижи за болния в домашна среда", общо 28 или 250 часа, както и Europass приложение на български език с посочени професионални компетенции:

Europass приложение
Удостоверение за професионална квалификация за Болногледач за Австрия, Германия и ЕС