Въвеждане на възможност за осигуряване за "Общо заболяване и майчинство" при гражданските договори

29.01.2012:

Хората, които се самоосигуряват, няма да получат майчинство и болничен, ако до края на януари не подадат декларация за целта в НАП

Обществена дискусия за въвеждане на възможност за осигуряване за "Общо заболяване и майчинство" при гражданските договори.

Работещите на граждански договор нямат опция да се осигуряват за риск "Общо заболяване и майчинство". За този риск се осигуряват работещите на трудов договор и могат да се осигуряват самоосигуряващите се лица.

През последните години се увеличиха временните проекти, реализирани както в държавната администрация, така и в неправителствени и частни организации, при които се работи на граждански договор. По тези проекти са заети основно млади жени, за които майчинството е скорошна перспектива. Разбира се част от тези договори са прикрити трудови договори, по една или друга причина.

Нашето предложение е социалното законодателство да се хармонизира с тези вече утвърдили се обществени отношения като се даде възможност за избор на осигурителен пакет при гражданските договори.

Такава промяна ще премахне нуждата от "осигурителни гимнастики", които жени на граждански договор са принудени да извършват, когато разберат, че очакват дете. В момента подходът е тази практика да се пресече с въвеждане на минимум от 12 месечно осигуряване преди датата на раждане. Вместо мерки, които принуждават жените да търсят нови и нови варианти за включване в осигурителната система, нашето предложение е да се реши този изкуствено създаден проблем.

Както всяка добра инициатива, така и тази има няколко измерения. От една страна, се предоставя легален вариант за включване в осигурителната система на жените на граждански договор, които предстои да станат майки. От друга страна, мярката допринася за пълнене на фиска с осигурителни вноски за риск „Общо осигуряване и майчинство” за целия период на заетост по граждански договор, а не за 6 или 12 месеца.

Каним всички, които споделят каузата да се присъединят към нея във Facebook тук.

07 септември 2010

Защо да подкрепите каузата?

Засегнатите групи са:

1. Работещите изцяло на граждански договори;

2. Работещите едновременно на трудов и на граждански договор. С възможността за проектно финансиране все повече организации, както от сферата на бизнеса, неправителствения сектор, така и в държавния сектор, предлагат на служителите да работят едновременно на граждански и на трудов договор. Сумарното възнаграждение, което се получава често е мотивът за работа в организацията. От друга страна, много специалисти работят допълнително на граждански договор в други организации, като преподават или реализират своя потенциал в различни сфери и проекти. Тъй като при гражданските договори няма осигуряване за майчинство, доходът по време на отглеждане на детето намалява с размера на възнаграждението по гражданките договори.

Бихте ли отделили 3.5% от сумата по гражданския си договор за осигуряване за риск "Общо заболяване и майчинство", за да получавате обезщетение след раждане на дете?

Участвайте в анкетата.

15 септември 2010

Споделете вашия опит във форума BG-mamma тук.

Среща с представители на Министерство на труда и социалната политика и НОИ във връзка с каузата

В края на декември 2010 г. се срещнах с представители на МТСП (г-н Мирославов) и на НОИ (г-жа Малакова). От двете институции категорично отхвърлят възможността да се въведе опция за осигуряване за майчинство при граждански договори. Смятат, че повечето граждански договори са прикрити трудови и затова не може да се подкрепя тази практика с въвеждане и на опция за майчинство. Според тях работещите на граждански договори просто не искат да работят на трудови или не им се работи на пълен работен ден. Хората, които работят на граждански договори много добре знаят, че тази представа е доста далеч от реалността. Затова каузата продължава да бъде отворена.

Възможността за осигуряване на хора на граждански договори, която съществува към момента, е да се регистрирате като свободна професия.

Ето как става:

- отивате в Агенцията по вписванията, плащате такса от 15 лева и се регистрирате като лице, което има свободна професия - попълва се формуляр и се прилагат дипломи, които доказват образование;

- след месец получавате карта булстат

- подавате молба в НАП по адресна регистрация, че ще се самоосигурявате за всички рискове, включително майчинство;

- казвате на работодателя си, че ще се самоосигурявате, за да не ви удържа осигуровки;

- всеки месец до 10-то число си внасяте осигуровките по сметката на НАП и след това в НАП носите декларация за внесените осигуровки.

При този вариант на самоосигуряване като лице със свободна професия осигуровките ще са по-големи отколкото по граждански договор, защото при граждански договор те се поделят между служителя и работодателя. Може да се опитате да договорите с работодателя си по-голям хонорар, който включва и сумата, която работодателя плаща за осигуровки по граждански договор. Например ако по граждански договор се получават 350 лева, на работодателя му струвате 400, но по-голямата сума не е вписана в договора.

Все пак осигуряването като свободна професия е вариант за осигуряване при майчинство. Макар и по-скъп той е единственият възможен към момента.

26.02.2011 г.