Насърчаване на доброволчеството при грижите за възрастни хора в техния дом

Грижите за възрастни хора са услуга, която на този етап не може да се финансира в пълния й обем от страна на общините или държавата.

Включването на доброволци представлява една алтернатива, която би могла да компенсира, макар и частично, необходимостта от дейности, които да подкрепят възрастните хора като им помага да запазят самостоятелността си, да поддържат социални контакти и да продължат да живеят в собствените си домове.

Ако имате желание да се включите като доброволец в предоставянето на грижи за възрастни хора в техния дом, свържете се с нас, за да Ви представим възможностите за доброволческа дейност.