Награди и удостоверения

Пиа Матер спечели наградата на списание Forbes в категорията Качество на услугите за 2012 г. Наградата е за въвеждането на Teletask Info, система за предоставяне на социални услуги основани на доказателства, достъпни чрез платформата www.teletask.org.

               

Домашният патронаж стартира дейността си благодарение на спечелената награда в конкурса „Награда Empower 2010“ на Фондация „Empower United“ и Американската агенция за международно развитие.

Награда Empower 2010 за най-добри млади предприемачи Пиа Матер, Нина Димитрова, Марко Ганчев

Тук можете да прочетете повече за награждаването на Пиа Матер, както и публикации с наше участие. Кратко представяне на проекта можете да намерите тук.

Лиценз за Център за професионална квалификация от НАПОО:

  

Пиа Матер е регистриран доставчик на социални услуги от Агенцията за социално подпомагане за дейността Домашен социален патронаж в периода февруари 2011 - декември 2021 година. От 01 януари 2022 г. дейността се извършва съгласно лиценз за социалната услуга "Асистентска подкрепа", издаден от Агенция за качество на социалните услуги. 

Като организация, която работи с клиенти и собствен персонал, имаме утвърдени процедури за работа с лични данни.