Сравнение на цените на лекарства за хронично болни

***Разгледайте приложената презентация в края на текста***

Докторът предписва лекарство, което възрастните хора без въпроси купуват в аптеката. Често за лекарства отиват 100 лева или половината пенсия. Възрастни хора дават с треперещи ръце пенсиите си за лекарства - "за здраве". Но дали това е така?

Трябва ли хронично болните да гладуват, следвайки неволно успешната маркетингова стратегия на фармацевтични производители?

Друг пример. Пенсионер отива в кварталната аптека да закупи предписаното "ново" лекарство. В аптеката това лекарство го няма. Качва се на автобуса, отива в следващата аптека - и там го няма. След това отива в центъра, където в една аптека предлагат да се поръча и да се закупи на следващия ден. Разбира се, пациентът губи часове да търси "вълшебното" лекарство, предписано в рецептата и което е по-важно прекъсва терапията си, за да намери нещо, което го е имало още в първата аптека. Същото, но произведено от друг производител. С малко по-различно име, но идентично по химичен състав.

Предлагаме да се премине към информирана покупка - проверка дали предписаното в рецептата е в съответствие с принципа "разходи-полза". Разработили сме система, която да позволява сравнението на лекарства, които имат генерични аналози. Тази система позволява пациентът да извърши информиран избор по два критерия, след което да вземе решение кое лекарство да закупи. Единият критерий е цената, който е представен в три рамки за сравнение. По аналогия с Годишния процент на разходите (ГПР) по кредити може да се сравни и месечния разход за лекарствени продукти. Детайлите по сравнението ще бъдат разяснени на потенциалните партньори и при стартирането на Системата за сравнение на лекарствените продукти за хронични заболявания.

Търсят се следните партньори за реализиране на инициативата:

* Фармацевти и търговци на едро с лекарства - предоставят актуална информация, съгласно разработена система;

* Софтуеристи - разработват матрица и интерфейс;

* Аптеки - предоставят достъп до информацията и активно предлагат на пациента да вземе решение. Аптеките ще са включени в т.нар. Мрежа за информиран избор, като тези аптеки ще открият нови клиенти, които търсят своето право на информиран избор. Фондацията ще поддържа база данни на тези аптеки, ще предостави отличителен знак и маркетинг на инициативата.

* Лекари - въвеждат предписването на лекарства по генерично наименование като добра практика, позволяваща информиран избор от страна а пациента. Фондацията ще поддържа публична база данни на лекарите, включили се в Мрежата за информиран избор, и ще предоставя отличителен знак и маркетинг.

Тази инициатива ще позволи едно извъртане на нещата в полза на пациента. Тъй като различните лобита в сектора са достатъчно силни и успешно си противостоят, към момента не съществува подходяща конюнктура за промяна на законодателството в полза на най-важния в системата на здравеопазването - пациентът. По тази причина тази инициатива, реализирана от организация с нетърговска цел, ще позволи на пациента да натрупа информация и чрез своя избор да насочва средствата си към продукти, който той избере. По този начин след около година информиран избор от българина, очакваме самите играчи в сектора да изместят фокуса към интересите на пациента, защото тава ще е техният шанс да останат на пазара.

Разбира се, някой може да си каже, че целите са нереални и стартиране на подобна инициатива е загубена кауза. Но на всички е ясно, че нещата лека-полека в България се нормализират и че неща, за които преди 10 години не сме мислили, сега са факт. Например прехвърлянето на кола в КАТ за 20 минути, пътуване до Великобритания с лична карта. Ясно е, че до 10 години в Европейския съюз ще бъде забранено да се предписват лекарства по оригинално наименование. Така че от вас зависи дали ще се присъедините навреме към тази инициатива или ще бъдете сред догонващите.

Очакваме предложения за сътрудничество и сме готови за презентиране на детайлите на Системата за информиран избор чрез сравняване на цените на лекарствата за хронично болни пациенти.

Инициативата е част от по-широката програма за въвеждане на добри практики в здравеопазването, цел на Фондация Пиа Матер. Погледнете по-общата идея тук.

19.09.2010