МЕДИЦИНСКИ услуги за нашите клиенти

Медицинските услуги включват основни прегледи и профилактика, адаптирани към различните нужди на  пациентите, на територията на град София и до 50 км извън гр. София.

Разполагаме с мобилен екип, който изпълнява посещения в дома за медицински прегледи и изследвания със събиране на проби във всички основни области на клиничната патология, за които се провеждат тестове в специализирани медико-диагностични лаборатории.