Център за професионално обучение

На 20.03.2013 към Пиа Матер беше разкрит Център за професионално обучение (ЦПО).

В ЦПО се извършва професионална квалификация за професии от социалния и здравния сектор.

За информация за текущите курсове позвънете в работно време на тел. 02 442 12 81, 0884 588 446 или изпратете имейл на classes@piamater.org.

Как става записването за курс?

За да се запишете в курс е необходимо да представите:

1. Диплома за основно (или средно) образование

2. Една снимка паспортен формат

3. Заявление за участие в обучение (попълва се на място)

4. За някои от професиите се провежда входящ тест

5. Документ за платена такса, начините за плащане са тук.

6. Медицинско свидетелство

7. За професията Парамедик - шофьорска книжка

Забележка: за професията Болногледач (Krankenpflege, Aide, Badante) се провежда и едноседмично въвеждащо практическо обучение, което завършва с изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация за Болногледач за завършен модули "Общи грижи и обслужване на болния" и "Социална работа и грижи за болния в домашна среда", общо 28, 250 часа, както и други варианти за дистанционно обучение.