Представяне на услугата

Предоставяме следните социални услуги за възрастни хора, живеещи в град София:

Предлаганата услуга цели да повиши автономността на хората в пенсионна възраст, да ги направи независими от близките им в тяхното ежедневно обслужване или да им предостави възможност да запазят самостоятелността си в собствения дом. Предвидените в услугата модули за здравни грижи и социални дейности позволяват превенция и ранна интервенция като запазват текущия статус на клиента. 

В нашата социална услуга поставяме акцент върху:

Пиър подход: възрастни хора активно са включени в предоставянето на услуги за хора в същата възрастова група като и двете страни имат възможност да общуват със свои връстници.

Овластяване: възрастните хора се насърчават да поддържат независим начин на живот в собствените си жилища като имат контрол върху услугите, които получават, върху доходите си и/или върху свободното си време. 

Джендър мейнстриминг: услугата е замислена като заместваща на разумна цена грижите, предоставяне в семейството, основно от жени. Наличието на социални услуги, които да заместват тези семейни грижи, правят възможен балансът между лични и професионални задължения на жените.

Превенция: услуги като профилактични медицински прегледи по домовете гарантират ранна интервенция и намаляват обществените разходи за здравеопазване и социални дейности.