Възрастните хора в България - едни от най-самотните в Европа

Post date: Aug 22, 2011 1:41:38 PM

Изследване сред 25 европейски държави поставя България на едно от първите места по процент на възрастните хора, които определя себе си като самотни (Yang, K. and Ch. Victor, In: Aging & Society, pp.1-21,Cambridge University Press 2011). 19 % от хората над 60 години в страната посочват, че често се чувстват самотни, в сравнение 3 % в Дания или 5 % в Норвегия.

Самотата влияе отрицателно на общия здравословен статус и самостоятелния живот. Ограничаването на социалните контакти отваря пътя към социалните институции за възрастни хора.

За съжаление в България те са изградени така, че да допринасят към чувството за откъснатост от света, ненужен живот и самота.