Резултати от проучване на осигурителните практики в неправителствения сектор

Post date: Nov 10, 2010 10:48:21 AM

Четири неправителствени организации се отзоваха на идеята за проучване на осигурителните практики в неправителствения сектор. Данните са недостатъчни, за да се пристъпва към обобщения за сектора. Това, което може да се направи, е да се очертаят три различни случая, които описват ситуацията на различни по големина организации.

Случай А: Средна голяма неправителствена организация, управителят се осигурява в друга организация, 1/5 от служителите са на трудови договори. Всички останали служители работят на граждански договори повече от една година. Пет от всеки шест служителя на граждански договори се осигуряват и в друга организация. Гражданските договори са основен доход.

Случай Б: Голяма неправителствена организация с управител на трудов договор, 85 % от служителите за дейността си в организацията получават възнаграждение както по трудови, така и по граждански договори, като гражданските договори са краткосрочни. Гражданските договори са допълнителен доход.

Случай В: Малка неправителствена организация, управителят не получава възнаграждение, при служителите се разчита на граждански договори.

Ако искате да се включите в анкетата, можете да го направите чрез следния линк: Анкета