ИНДИВИДУАЛНА ГРИЖА ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ - 21.12.2011

На 21.12.2011 г. беше проведено второ обучение за нови асистенти на домашния патронаж Пиа Матер за индивидуална грижа за лежащо болни в домашни условия.