ИНДИВИДУАЛНА ГРИЖА ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ - 02.12.2011

Обучението се проведе за асистентите на домашния патронаж Пиа Матер. Записите се предоставят единствено за лично ползване и имат за цел да визуализират как се предоставят грижите от един асистент в домашни условия. В болница, където има повече персонал и подходящи условия, е възможно предоставянето на по-суфистицирани дейности.

Показва се как се извършва смяна на чаршаф и памперс, поставяне на подлога, смяна на торба за катетър, хигиена на устата, измиване на тяло и разтриване за превенция на декубитуси, измиване на глава.

2.Измиване на коса и глава, като елемент от грижата за възрастни или болни хора на легло

Показва се как се приготвя приспособление за измиване на глава в домашни условия от полиетиленов плик.