Можете да споделите вашето мнение във форума на BG-mamma.bg относно инициативата за въвеждане на възможност за осигуряване за "Общо заболяване и майчинство" при гражданските договори

Post date: Sep 16, 2010 7:34:07 AM

Адресът на форума е тук.