Презентация на тема Социална услуга в пазарни води

Post date: Sep 16, 2011 5:51:21 PM

На 16.09.2011 д-р Нина Димитрова, управител на домашния патронаж Пиа Матер, изнесе презентация в обучителен семинар за НПО за подготовка на бизнес план и намиране на финансиране.

Разгледани бяха множество въпроси във връзка с функционирането на патронажа, организацията на дейностите и предоставянето на услуги.