Семинар в областта на равнопоставеност на половете

Post date: Dec 14, 2010 6:07:19 PM

На 04-05.12 в хотел Здравец, Бяла черква се проведе семинар на тема "Равнопоставеност на половете при избора на медицинска специалност" (Crossing the gender gap in medical specialty pursue").

Информация за проекта