Защо живеем така?

Партньор на проекта:

Новини за проекта:

08.02.2012 Онлайн платформата Защо живеем така е номинирана е конкурса Проект на 2011 година.

16.12.2011 Gifted a certificate of attendance in the 1st European edition of the

‘Discover e-volunteering’ Competition.

Информация за проекта:

На 19.09.2011 г. стартира онлайн проектът Защо живеем така? www.zashtotaka.org

В него намират своето място инициативите Инспекторат за пуплични решения, Пътна полиция и др. форми на гласност, които търсехме.

Защо живеем така? е проект на Фондация Пиа Матер, който цели да представи в една достъпна форма широката палитра от проблеми, които ни заобикалят.

Една част от тях са проблеми от средата в която живеем, които ни се натрапват в очите всеки ден.

Друга група проблеми се оформят от решенията, които избраните от нас институции взимат от наше име и в наша полза. Или пък често в нечия частна полза и в публична вреда - за наша сметка.

В модула Инспекторат за публични решения можете да коментирате и поставяте за оценка и обсъждане публични решения в модула.

В модула Защо живеем така? заедно ще търсим причинно-следствените връзки на проблемите, които ни заобикалят. Ако всеки от нас активно добавя причини и следствия, то много скоро ще достигнем до корените на проблемите. Нашето предположение е, че около 10 фундаментални проблема създават широката палитра от прогнили отношения и среда, в които живеем. Всяка причина и следствие ще могат също да се оценяват и коментират.

В модула Сигнали добавяйте сигнали със снимки и информация за тях, след това можете да ги популяризирате в социалните мрежи.

В модула Виртуално работно време можете да отнесете проблемите от другите три модула по електронен път до компетентните институции и заедно да настояваме те да бъдат решени. По този начин ние не само ще констатираме съществуването на даден проблем, но ще изискваме активна промяна.

Проектът обединява инициативи на фондацията, като:

Инспекторат за публични решения - 08.03.2011

"Пътна полиция" - 06.03.2011

Възстановяване на унищожена велоалея в гр. София при ТВ кула - 20.04.2011

BRIEF IN ENGLISH:

How come? project (www.zashtotaka.org n.b.: open with Google Chrome explorer for a simultant translation of the site) is an online platform for active citizenship. The purpuse of the project is to present and tackle problems and public decisions that affect our environment, quality of life and to present these problems to the public bodies.

The online platform has 4 modules:

1. Signals for problems submitted by e-volounteers.

2. Inspectorate for public decisions - e-volounteers publish debatable public decisions, vote for or against them, discuss and share them;

3. How come? (that we have this quality of life) - e-volounteers build a database with cause and effect diagrams for problems they have identified.

4. Virtual business hours - volounteers send online items from the first 3 modules to the official authorities responsible for the problem or the decision.