Партньорства

Покана към за свободен достъп до онлайн система за организиране на доброволчески дейности Teletask Admin

Системата е базирана на платформата Teletask.org и включва модул

за онлайн управление, който позволява организиране и анализиране на

дейностите на неправителствените организации, които са свързани с провеждането на доброволчески инициативи. Вижте поканата тук.

Покана към организации, който работят в социалния сектор за въвеждане на социални услуги, основани на доказателства

Системата Teletask Admin на платформата Teletask.org е отворена за организации, който предоставя социални услуги в общността или желаят да развиват социално предприемачество в сектора на социалните услуги. Системата е изградена на базата на съвременни информационни технологии и въвежда добри практики и стандарти за качество при предоставянето на социални услуги. Вижте поканата тук.

Партньори, с които активно работим за развитието на социалните услуги и социалното предприемачество:

Медицински център Стимул

Център на здравето "Св. Панталеймон"

Фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”

Хоспис "Голямата къща”

Promedica24.bg

Фондация „Светлина за живот”

Фондация "Помощ за благотворителността в България"