Свободен достъп на НПО до онлайн система за организиране на доброволчески дейности

14.12.2012

Множество инициативи успешно се реализират единствено благодарение на труда на доброволци. Провеждането на доброволчески инициативи изисква добра организация и за целта фондация Пиа Матер предоставя свободен достъп на неправителствени организации до онлайн система за организиране на доброволчески дейности - Teletask Admin. Teletask Admin улеснява организирането, провеждането и анализа на доброволчески инициативи.

Системата е базирана на платформата Teletask.org и включва модул за онлайн управление, който позволява организиране и анализиране на дейностите на неправителствените организации, които са свързани с доброволчески инициативи.

Чрез системата можете да въведете доброволците, с които работите, всеки доброволец от своя профил може да зададе желаните часове за доброволчество, а вие да разпределите доброволците по отделни дейности, дни и часове в електронния календар. Чрез аналитичните справки можете да получите обобщена информация за положените часове доброволчески труд за всяка инициатива и доброволец.

Изтеглете от тук Формуляр за регистрация.