Покана към организации, които работят в социалния сектор за въвеждане на социални услуги, основани на доказателства

Teletask.org е фундаментът на мрежата за социални услуги, основани на доказателства, предоставяни от организации в цялата страна. Това е модерна онлайн платформа за добри практики при управлението и предоставянето на социални услуги за деца, възрастни и хора с увреждания. Мрежата е отворена за партньорски организации, които познават социалните услуги в своя регион, партнират си с други организации, общински или държавни структури или самостоятелно предоставят социални услуги.

Teletask Admin е модул за управление на дейностите и асистентите, подходящ за организации, които ползват наети лица за почасови дейности или изпълнение на конкретни задачи на терен или в дома на клиента. Чрез модула ще можете да управлявате текущите дейности на Вашата организация в реално време през интернет.

Teletask.org е реална възможност за предприемачество в социалната сфера, което освен приходи за организациите допринася за по-качествени социални услуги.

Услуги, които организациите партньори могат да предоставят чрез Teletask Admin:

· Teletask Info – проследяване и отчитане на дейности, предоставяни в дома. Въвеждането на услугата Teletask Info от Пиа Матер през 2012 година беше отличено с първо място в категория Качество на услугите за 2012 на списание Forbes. Сега тази услуга е достъпна за партньорски организации от Мрежата за социални услуги.

· Широко въвеждане на новата социална услуга Телеасистенция. Тази услуга стартира за първи път в страната през юли 2012 г. и представлява социална услуга от ново поколение - базирана на информационните технологии, превантивна, широкообхватна и нискобюджетна социална услуга.

· Организиране на дарителски инициативи и получаване на дарения

· Организиране на доброволчески инициативи

От януари 2013 г. платформата ще бъде допълнена с 3 нови социални услуги, които ще могат да се предоставят от партньорските организации.

За повече подробности моля пишете на teletask@piamater.org.

Представяне на Teletask Admin ще бъде организирано през м. януари 2013 г.