Изложение "Мисия здраве" 07-09.06.2013

От 7 до 9 юни 2013 на Националното изложение за здравни и социални услуги Мисия Здраве пред НДК в София, Пиа Матер представи услугите за възрастни и болни хора, както и по-новите услуги, свързани с превантивни социални дейности - Телеасистенция, социални услуги, основани на доказателства, платформата Teletask.org и др.

Изложението протече като истински купон с много игри и забавления.

д-р Нина Димитрова, управител на Пиа Матер

Марко Ганчев, ръководител проектна дейност

Г-н Христо Григоров и доц. Красимир Гигов от БЧК се информират от д-р Нина Димитрова за услугата Телеасистенция, която Пиа Матер въведе в България през 2012 година.

Г-н Христо Григоров се информира от д-р Нина Димитрова за дейността на Пиа Матер и услугата телеасистенция