Швейцарският фонд прилага двойни стандарти при финансирането на социални проекти

Възможно ли е проект, оценен с 85,7 точки за иновативната услуга Телеасистенция, да бъде отхвърлен, а проект с 84 точки за... иновативната услуга Телеасистенция да бъде одобрен за финансиране? Може. Може, ако сте само една работеща на терен неправителствена организация, а не сте организация, специализирана в писането на документи.

С настоящето писмо изразяваме нашето дълбоко възмущение от резултатите от проведения конкурс на Швейцарския фонд, изпълняван от БИТСП на г-н Иван Нейков.

Уважаеми господин Нейков, субективното оценяване е стандарт в България много преди различни швейцарци и западняци да отпускат финансиране на нашата окаяна държава. Тъжното е, че и Вие се присъединихте като донор към списъка на организациите, оценяващи субективно.

Моля изчистете Вашето име и отменете конкурсните резултати, след което класирайте проектите обективно - по собствената ви точкова система. До кога ще го караме така в тази държава?

Списък на одобрените проекти

Получен имейл с резултати от оценката на проекта на Пиа Матер на 29.05.2013:

С настоящото писмо бихме искали да Ви уведомим за резултатите от оценката на проектното предложение, с което представляваната от Вас организация – Фондация "Пиа Матер", кандидатства по схемата за безвъзмездна финансова помощ на Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество“ от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

В резултат на извършената от трима независими оценители техническа и финансова оценка (две оценки в България и една оценка в Швейцария), съгласно описаната в т.7.2 от Насоките за кандидатстване процедура, Вашето проектно предложение получи средноаритметичен общ брой точки 85,7, разпределени по групи критерии както следва:

В качеството си на финансираща институция, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество има право на вето върху оценките. Въпреки получения висок средноаритметичен резултат от трите оценки, след детайлно запознаване с проекта, Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество констатира следното (в превод от протокола на заседанието на Управителния комитет на Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество):

Целите и обхвата на проекта се припокриват с финансиран чрез друг тематичен фонд от Българо-швейцарската програма за сътрудничество мащабен проект на Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването, насочен към изграждането на национална система за предоставяне на социална услуга - грижа по домовете, вкл. свързаните с това промени в нормативната уредба.

Въз основа на направените констатации Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество отказа предоставянето на безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проекта.

***************

За съжаление не получихме отговор на нашето писмо, приложено по-долу - нито от фонда, нито от швейцарския посланик, нито от БЧК за какво препокриване става на въпрос.