Телеасистенция

От 7 до 9 юни 2013 на Националното изложение за здравни и социални услуги Мисия Здраве пред НДК в София, представихме услугите на Пиа Матер и по-специално услугата Телеасистенция. Ето информация от изложението.

На 08.04.2013 Пиа Матер стартира нова услуга за възрастни хора, които имат затруднения с паметта: Активна телеасистенция. Задайте график, по който желаете да се извършват автоматични обаждания по телефона към ваш близък със стандартен запис, напомнящ определена дейност - взимане на лекарства, хранене или запис по ваш избор - с вашия глас. Услугата може да се ползва самостоятелно или да се комбинира с всеки от вариантите за ежедневна грижа, както и с услугата Телеасистенция. Услугата е достъпна в цялата страна!

На 10.07.2012 г., в Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, домашен патронаж Пиа Матер стартира за първи път в България социалната услуга Телеасистенция.

Телеасистенция е интелигентна система за независим живот, базирана на информационни технологии, която дава възможност на възрастни хора и хора със специални потребности да се свържат по спешност със социален работник за предприемане на предварително определени мерки (информиране на близки и други включени в грижата лица, известяване на център за спешна медицинска помощ и др.). Услугата може да се ползва чрез апарат за грижа в дома.

Различни модели за апарати за грижа в дома

Такса за вариантите на услугата Телеасистенция и етапи на въвеждане:

Стойността на апарат за грижи в дома зависи от избора и функционалностите е между 580 и 790 лева. При заплащане на годишна такса за телеасистенция, апарат се предоставя без допълнителна такса.

Телеасистенция може да се заяви чрез платформата Teletask.org. Тя стартира на 10.07.2012 и е отговор на необходимостта от предоставяне на социални услуги, основани на доказателства и въвеждане на качествени, ефективни и достъпни дългосрочни грижи в общността.

Teletask.org въвежда нови за България услуги, които качествено променят модела за извършване на социални дейности за възрастни хора и хора със специфични потребности в общността. Онлайн платформата е разработена за нуждите на домашния патронаж на Пиа Матер, но има своето по-широко приложение и включва следните модули:

Teletask Info е модул за онлайн проследяване на работното време на лица, наети за почасови дейности.

TeletASK е модул за заявки на дейности, предоставяни в дома (грижи за деца и възрастни хора, грижи за дома, доставка на стоки до дома, консултации, получавани в дома и др.).

Teletask Admin е модул за управление на дейностите и асистентите, подходящ за организации, които ползват наети лица за почасови дейности или изпълнение на конкретни задачи на терен, в дома на клиента.

На 10.07.2012 социалната услуга Телеасистенция, както и платформата Teletask.org, бяха представени пред журналисти и организации настоящи и бъдещи партньори от социалния сектор (фондация Интегрирано образование, Каритас България, БЧК, фондация Фабрика за идеи, Агенция за социално подпомагане и др.)

Представене на социалната услуга Телеасистенция и платформата Teletask.org