Статистика

Профил на социалните асистенти, които работят в домашния патронаж Пиа Матер.

Профил по квалификация:

Профил по пол:

Домашният патронаж Пиа Матер предоставя почасови грижи за възрастни хора и месечни грижи с постоянно присъствие на асистент. Устойчивото нарастване на предоставените часове грижи в дома ни дава увереност, че предоставяният от нас модел на грижи е необходим и предпочитан от клиентите.