Препоръки за стартирането на схема по ОП РЧР "Помощ в дома"

Във връзка с обявения проект на насоки за кандидатстване по схема Помощ в дома по оперативна програма Развитие на човешките ресурси, Пиа Матер изпрати писмо с предложения до междинното звено (АСП) и министъра на еврофондовете. Към момента сред допустимите предприятия са посочени единствено такива, регистрирани като общинска собственост. Европейските фондове според нас би следвало да подпомагат развитието на иновативни услуги, които се предлагат както от общински, така и от частни организации.Ако целта наистина е предоставяне на качествени социални услуги, а не поддържане на съществуващите неефективни общински структури.

Домашният патронаж "Пиа Матер" предоставя социални услуги, които комбинират Домашен патронаж и грижи в дома, което означава, че в тази комбинация няма нищо иновативно.

Именно успешно функциониращите частни организации са тези, които плащат данъци, внасят осигуровки и са тези, които представляват реалната икономика. "Насилственото" преструктуриране на неефективни общински дейности чрез еврофондовете ще бъде поредната инвестиция в чиновнически заплати. За 2011 ние сме включили 22 асистенти, които са осигурени на реалните доходи и сме изградили пазар, в иначе "сивия" сектор на социалните услуги за възрастни хора.

Нашето предложение е да бъде разширен обхвата на допустимите кандидати, като бъдат добавени и всички частни организации, които разполагат с валидна регистрация за предоставяне на услугата "Домашен социален патронаж", издадена от Агенцията за социално подпомагане към МТСП.