Оперативните програми за еврофинансиране са насочени към администрацията, а не към малките и средни предприятия от реалната икономика

Моментната снимка от 22.03.2012 на 27 обявени за активни процедури на Единния информационен портал за структурните фондове на ЕС, по които може да се кандидатства за финансиране, налага този извод.

Частни предприятия могат да кандидатстват по 4 от обявените 27 процедури. Съотношението обаче на заделените финансови средства е още по-фрапантно. Общият бюджет по тези 27 процедури е в размер на малко над 1 милиард лева (1 022 480 750 лева), като само около 152 милиона или 15% са предназначени за реалната икономика – малките и средните предприятия.

Около 85 милиона са предназначени за публични организации, като университети, клъстъри, училища, читалища (8%), а 791 милиона са предназначени за държавната и общинската администрация (77%).

Всеки може да си направи сам извода – от телевизора непрекъснато се говори за някакви еврофондове, които ще са спасителната сламка и една възможност за малките и средни предприятия да повишат своята конкурентноспособност, да се увеличи заетостта, енергийната ефективност. Това бяха първите думи на новия министър на икономиката, енергетиката и туризма на въпроса за възможните изходи от кризата.

Истината е, че тези милиарди отново ще бъдат изядени от държавната и общинската администрация и са само едно средство за втори заплати за тези, които управляват фондовете, както и пари за безумни семинари и анализи, които ще бъдат проведени за така нареченото „укрепване на държавната администрация”.

Безумието да се харчат тези пари от държавната администрация се потвърждава от следния пример. 10% от тези пари или 105 милиона лева са предвидени само за функционирането на ГД "Програмиране на регионалното развитие" - Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г.

Друг пример. По схема „Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването”, предназначена само за Министерството на труда и социалната политика са предвидени 3 млн. Срокът за кандидатстване е бил до 12.03.2012 и след това е удължен до 12.04.2012. Интересното в този случай е, че самото министерство е и договарящ орган и бенефициент - от единият етаж подават 3 милиона лева на другия етаж.

По времето на плановата икономика през социализма просто са разпределяни средствата, а сега плащаме на една администрация да си играе да подготвя документация, за да може друга администрация да кандидатства, а другата не намира време да го направи. Подаването на топката от една администрация, която в единия случай е конкретен бенефициент, до друга, която е договарящ орган и после обратното, е ценно наблюдениe за безумието на усвояването на еврофондовете. Това е замазване на очите за поредните пари, които държавата няма идея какво да прави, а трябва бързо да отчете, че средствата са усвоени.

Необходимо е спешно преразглеждане на стартиралите, както и на схемите от индикативните рамки, оценка до колко от тях ще има достъп реалния бизнес и промени в съотношенията на предвидените разходи.

Приложение: Таблица с изчисления.

Забележка: Възможни са технически грешки при изчисленията (нулите наистина са много).