Коментар по повод предложението на МТСП от 09.05.2013 спестените 30.5 млн лв. по ОП РЧР да се преразпределят по действащи схеми за заетост и образование

Във връзка с предложението е необходимо да бъде предоставена допълнителна информация от МТСП какво е довело до икономии от дейности и по какъв начин са се генерирали спестявания.

Конкретното разпределението на средствата повдига някои въпроси и очертава тенденциите на управление на средствата по ОП РЧР.

Да се върнем към икономиите и спестяванията. Ето няколко конкретни въпроса.

1. Има ли схеми, които са планирали да бъдат стартирани по ОП РЧР, за които са били заложени средства, но те не са стартирали. Ако това е така, защо не са стартирали - отпаднала е необходимостта от тях или технически администрацията не е успяла да ги реализира. И в двата случая е необходимо подобряване на планирането и изпълнението на дейностите.

2. Има ли схеми, които са стартирали, но не е проявен широк интерес от бенефициенти, които да участват с проекти. Ако се генерират икономии от такива схеми, може би трябва да се оценят параметрите за кандидатстване, допустимите бенефициенти, административната тежест по реализацията на одобрените проекти.

Колко са икономисаните средства по този начин от реализираните схеми "Помощ в дома" и "Живот в общността", по които единствените допустими бенефициенти бяха общинските социални патронажи, въпреки предложенията за разширяване на допустимите бенефициенти с организациите от социалния сектор?

3. Има ли схеми, по които е проявен интерес от бенефициенти, но в хода на изпълнението на проектите бенефициентите са се отказвали от изпълнението на проектите. Какви са причините за това, налага ли се преразглеждане на условията на схемите, тяхното облекчаване, включително при отчитане на изпълнените дейности.

Необходим е тотален дебрифинг на генерираните икономии и спестявания, тъй като тяхното наличие изобщо не е добра новина. Добра новина би бил дефицитът на средства по ОП РЧР, което ще означава голям интерес от страна на бенефициентите, продиктуван от стартирали схеми с голям обществен интерес, ясни условия на схемите, добра съвместна работа между администрация и бенефициенти.

По отношение на посоките, в които са насочените така наречените спестени средства.

Първо, сега е средата на месец май 2013 г. До края на Първия програмен период на ОП РЧР има още 7 месеца. Този период никак не е незначителен – има проекти, които се реализират и за по-малък период, освен ако процесът по тяхното одобрение не е по-дълъг от самото изпълнение. Разбира се, по-лесно е неизразходваните средства просто да се раздадат.

Второ, използването на средства за повишаване на заплати, вместо за разширяване на достъпа до социални услуги е лесен начин за усвояване на средствата, но в ситуацията, когато не всички нуждаещи се получили услугата "Личен асистент",е по-важен широкият достъп.

Трето, от останалите посоки за разпределение прави впечатление, че повече от половината от тези 30 милиона отиват не толкова за Развитие на човешките ресурси, колкото до предоставяне на социални дейности и подобряване на административния капацитет, а по-малко за повишаване на квалификацията и условията за труд, които водят до повишаване на заетостта - крайната цел на ОП РЧР.

Марко Ганчев

Фондация "Пиа Матер"

Отговор на г-жа Наталия Ефремова от 22.05.2013 г. на зададените въпроси и коментар във връзка с изпълнението на дейностите по ОП РЧР - прикачен файл най-долу

31.05.2013. Продължават да извират неизхарчени пари от оперативните програми. Ето ги другите два примера от последните дни:

Новият социален министър обсъжда с Европейската комисия спиране на проекти и прехвърляне на средства към схеми, по които парите лесно се харчат

Преразпределят 250 милиона по ОП Регионално развитие