Нова детска градина

Дали не е време община "Изгрев", която се е настанила в сградата на бивша детска градина, да си потърси нов адрес? Вместо да се застрояват междублокови пространства с нови градини, достатъчно е да се преместят администраторските бюра и да се заменят с детски креватчета. За да липсват сега места в градините, когато раждаемостта е 60 000 на година, а да не са липсвали през 80-те, когато раждаемостта е била 100 000, значи нещо се е случило в София - изчезнали са 40 градини. Ето какво се е случило с една от тях:

16.09.2010