Спешно търся фирма за фиктивен трудов договор

Предполагам сте срещали подобни обяви във форуми в интернет или сте чували за хора, които са с фиктивен трудов договор, за да им вървят осигуровки. Близки и далечни познати се мобилизирани в решаването на проблеми, които социалното законодателство поставя.

Кодексът за социално осигуряване въвежда три различни режима на осигуряване в зависимост от това дали работите на трудов договор, на граждански договор или се самоосигурявате. Работещите на граждански договор нямат право да се осигуряват за риск "Общо заболяване и майчинство". За този риск задължително се осигуряват работещите на трудов договор и доброволно могат да се осигуряват самоосигуряващите се лица.

Така че нашият познат, който спешно си търси фирма за фиктивен трудов договор, не е безработен или някой от "сивия" сектор. Това е бременна жена, която работи на граждански договор. Тъй като гражданският й договор не позволява внасяне на социални осигуровки за този риск, други спасителни мерки са необходими.

През последните години се увеличиха временните проекти, реализирани както в държавната администрация, така и в неправителствени и частни организации, при които се работи на граждански договор. По тези проекти са заети основно млади жени, за които майчинството е скорошна перспектива. Разбира се част от тези договори са прикрити трудови договори, по една или друга причина.

Точна статистика за гражданските договори няма. По експертни оценки около 10 % от заетите работят на граждански договори, а още 5 % работят едновременно на граждански и на трудов договор. С други думи проблемът засяга много хора.

Политиката към момента е да се прилагат рестриктивни мерки като се пращат инспектори да глобяват работодателите или като се увеличава прагът за достъп до осигурителни права (от началото на 2009 година условието за получаване на обезщетение за майчинство е осигуряване в продължение на 12 месеца, което направи невъзможно прилагане на краткосрочни стратегии за осигуряване на фиктивен трудов договор, след като се разбере за бременността). В условията на такъв тип политика работещите на граждански договори жени ще трябва да продължават да се занимават със сложни „осигурителни гимнастики”. Не е ли по-добре да се въведат насърчителни мерки като се даде възможност за избор на осигурителен пакет при гражданските договори. Изборът е хармонизиране на социалното законодателство с вече утвърдили се обществени отношения, а именно на постоянна заетост във временни проекти, или корумпиране на обществените отношения с помощта на социално законодателство.

Както всяка добра инициатива, така и тази има няколко измерения. От една страна, се предоставя легален вариант за включване в осигурителната система на жените на граждански договор, които предстои да станат майки. От друга страна, мярката има отношение към злободневния въпрос за пълненето на фиска: работещи на граждански договор доброволно и за своя сметка биха правили вноски за риск „Общо осигуряване и майчинство”, за да си гарантират финансова предвидимост в един по-късен момент.

Реалностите показват, че е необходима промяна в регламентирането на осигурителните плащания по граждански договор и то веднага, за да бъде отразена в социалното законодателство и в бюджетната рамка за 2011 г.

29.11.2010