Интервю в списание Човешки ресурси, бр. 2/2013 г.

В бр. 2/2013 на списание Човешки ресурси е публикувано интервю с управителя на Пиа Матер Нина Димитрова за дейността на домашния патронаж, новите услуги, които организацията предлага, както и за плановете през 2013 г.

Разгледайте приложените файлове.