АКТИВЕН СОЦИАЛЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА - СОЛИДАРНОСТ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА, РАЗВИТИЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО, РАЗНООБРАЗНИ ФОРМИ НА СДРУЖАВАНЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

На тази тема беше проведен семинар от МТСП на 07-08.06.2012 г. На семинара се проведоха дискусии относно приоритетите на дейностите за постигане на целите на за Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията.

Линк към една от дискусиите в YouTube. Качеството на записа не е отлично.