Да остареем в добро здраве (Healthy ageing)

7 април 2012, обявен като Световен ден на здравето от Световната здравна организация, тази година е под мотото Да остареем в добро здраве (Healthy ageing). Посланието на кампанията е насочено към борба със стереотипите, свързани със старостта и предприемане на активни мерки за осигуряване на достъпно здравеопазване, социално включване на възрастните хора в дейностите на общността, разбиране на техните нуждите и дългосрочно планиране.

Екипът на Фондация Пиа Матер подкрепя усилията за разработване на дългосрочна стратегия за възрастните хора и по-специално предоставяне на здравно-социални услуги за тази нарастваща група от населението.