Награда "Човешки ресурси" 2013

На 16 януари 2014 списание "Човешки ресурси" проведе десета юбилейна церемония по връчване на Национален златен приз „Човешки ресурси 2013 г.”.

В категорията Неправителствена организация бе отличена фондация Пиа Матер. Наградата получи г-жа Нина Димитрова, управител на фондацията, връчена от г-н Лазар Лазаров, зам.-министър на МТСП.

На церемонията г-жа Димитрова подчерта, че 2014 г. ще бъде ключова за либерализацията в сектора на социалните услуги, където реформите тепърва предстоят.

Национален златен приз „Човешки ресурси“ се присъжда на организации, които в сферата на своята професионална дейност имат най-голям принос за непрекъснатото професионално усъвършенстване и ефективното управление на човешкия потенциал, за внедрените иновации в тази област и за подобряване качеството и производителността на труда в звената и институциите, които ръководят.

Фондация Пиа Матер получи наградата "Човешки ресурси" 2013 в категорията Неправителствена организация.
Фондация Пиа Матер получи наградата "Човешки ресурси" 2013 в категорията Неправителствена организация.