Ежедневни посещения

Услуги, при които има ежедневно посещение в дома за грижи за възрастни хора:

Представените комбинации от грижи (стандартни варианти) са съставени от екипа на Пиа Матер и бяха наградени в конкурса „Награда Empower" за изключителни млади предприемачи 2010“ на Фондация „Empower United“ и се утвърдиха като модел на социални услуги в дома.

Разгледайте също и вариантите за доставка на храна.

Стандартни варианти за грижи. Тези патронажни варианти са с едно или две посещения на ден в дома в определени часове и се извършват стандартни дейности, които включват тоалет, смяна на памперси, преобличане, смяна на чаршафи, пазар, грижи за стаята и хранене.

Дори да е необходимо само да се навести възрастния човек, по-добре да е всеки ден по 80 минути (един час и 20 минути), вместо един или два пъти седмично за повече часове. Ежедневните посещения позволяват да се посрещнат нуждите за конкретния ден.

Всички наши асистенти са преминали обучение, работят при нас с договор и се осигуряват на истинските им доходи. Услугите се извършват от основен служител и дежурен през почивни и празнични дни, както и когато услугите се предоставят 7 дни в седмицата. Необходими са от 1 до 5 дни за организиране на предоставянето им. Посещенията се извършват от 7 до 20 часа. Заплащането се извършва като абонамент за 4 седмици.

Вариант с едно посещение за деня:

Вариант 1.

Интензивна грижа (смяна на памперс, тоалет, преобличане, смяна на чаршафи, пазар, грижи за стаята и помощ при хранене) всеки работен ден в рамките на 80 минути (един час и 20 минути). Посещението може да е с един от следните начални часове: 7:15, 9:15, 10:30, 12:00, 15:00, 16:30, 18:00. Моля прочетете Уточненията по-долу.

Такса за 4 седмици при посещения:

а) От понеделник до петък: 340 лева (извършва се от един асистент)

б) Шест дни от седмицата : 420 лева (извършва се от един асистент)

в) Седем дни от седмицата: 480 лева (извършва се от основен и дежурен асистент)

Варианти с две посещения за деня:

Вариант 2.

Интензивна грижа всеки работен ден в рамките на 2 часа. Услугата се предоставя сутрин и вечер по един час (смяна на памперс, тоалет, преобличане, смяна на чаршафи, пазар, грижи за стаята и помощ при хранене). Посещенията са с начален час 7:15, 9:15, 10:30, 12:00, 15:00, 16:30, 18:00. Моля прочетете Уточненията по-долу.

Такса за 4 седмици при посещения:

а) От понеделник до петък: 480 лева (извършва се от един асистент)

б) Шест дни от седмицата : 580 лева (извършва се от един асистент)

в) Седем дни от седмицата: 680 лева (извършва се от основен и дежурен асистент)

Уточнения:

1. 6-ят ден от посещенията е или събота или неделя, съгласно графика на патронажа и почивния ден на асистента.

2. 7-ят ден посещенията се извършват от дежурен асистент.

3. Часовете за посещения могат да се променят през деня в рамките на един час в работни дни и до 2 часа в празнични дни, във връзка с придвижването на асистента и неговия работен график.