Консултации със специалист за здравни грижи в дома

Ако се нуждаете от специализирана консултация за качествено здравно обгрижване на Ваш близък с хронично заболяване в дома, можете да разчитате на нас да Ви насочим към водещите у нас специалисти по следните въпроси:

1. Пълна гама инфузионна терапия

2. Управление на болката при прогресиращи заболявания

3. Ентерално хранене (със сонда)

4. Парентерално хранене (със системи)

5. Превенция и лечение на декубитални рани

6. Снабдяване с консумативи и технически средства

Задайте въпрос на имейл priemna@piamater.org или се обадете на 0884 588 446. Вашите въпроси ще бъдат насочени към съответните специалисти.

Разгледайте също така и селектираните услуги за наши клиенти.