Обучение за професията Социален асистент

Обучението е за част от професия Социален асистент

Начална дата: 05.10.2013

Крайна дата: 19.11.2013

Общо 6 седмици, 300 часа, 200 практика, 100 - теория.

Теорията е вторник и четвъртък от 17:30 до 20:30, и събота от 10:00 до 16:45.

Практиката е от понеделник до петък, по 32 часа на седмица.

След успешно завършване на курса се получава Удостоверение за професионална квалификация за част от професия Социален асистент.

Обучението има и втори етап с още 300 часа, като след неговото завършване се получава Свидетелство за професионална квалификация Социален асистент.

Място на провеждане на теорията: бул. Г.М. Димитров №56, бл. 60.

Място за провеждане на практиката: при ползватели на услуги на домашния патронаж "Пиа Матер".

Цена: 200 лева.

Тел. 0884588274 и на 024372674