Обучение за професията Социален асистент

От 22.06.2013 до 06.08.2013 се проведе обучение за част от професия Социален асистент.

Общо 6 седмици, 300 часа, 200 практика, 100 - теория.

След успешното завършване на курса. участниците получиха удостоверения за професионална квалификация за професията Социален асистент.