Професионално обучение за професията "Болногледач"

ОБЩО 28 ЧАСА ЗА ДВА МОДУЛА:

ДВА ВАРИАНТА:

6 ДНЕВЕН КУРС 14-21.12.2013

ТЕОРИЯ НА 14.12.2013, СЪБОТА ОТ 9:45-16:30

ПРАКТИКА - 16-20.12.2013, ПО ГРАФИК

ИЗПИТ - 21.12.2013

I. Модул "Общи грижи и обслужване на болния"

II. Модул "Социална работа и грижи за болния в домашна среда"

Успешно завършилите курса след изпит получават Удостоверение за професионално обучение за професията Болногледач за завършен модули "Общи грижи и обслужване на болния" и "Социална работа и грижи за болния в домашна среда", общо 28 часа.