Професионално обучение за професията "Болногледач"

ОБЩО 28 ЧАСА ЗА ДВА МОДУЛА:

ТЕОРИЯ НА 16.11.2013, СЪБОТА ОТ 9:45-16:30

ПРАКТИКА - 18-22.11.2013, ПО ГРАФИК

ИЗПИТ - 23.11.2013, 10:30

I. Модул "Общи грижи и обслужване на болния"

II. Модул "Социална работа и грижи за болния в домашна среда"

Успешно завършилите курса след изпит получиха Удостоверение за професионално обучение за професията Болногледач за завършен модули "Общи грижи и обслужване на болния" и "Социална работа и грижи за болния в домашна среда", общо 28 часа.