Практическо обучение за професията Болногледач (Krankenpfleger, Aide, Badante, Garde malade), 28 или 250 часа с дистанционно обучение

ОБЩО 28 или 250 ЧАСА В ДВА МОДУЛА:

6 ДНЕВЕН КУРС 25 АПРИЛ - 01 МАЙ 2015 - 28 ЧАСА

ТЕОРИЯ НА 25.04.2015, СЪБОТА ОТ 9:45-16:30

ПРАКТИКА - 26.04.2015 - 01.05.2015, ПО ГРАФИК

ИЗПИТ - 01.05.2015

ТАКСА: 90 ЛЕВА

ЗА КУРСА ОТ 250 ЧАСА - ПРАКТИКАТА Е ТРИ СЕДМИЦИ.

ТАКСА: 160 ЛЕВА.

I. Модул "Общи грижи и обслужване на болния"

II. Модул "Социална работа и грижи за болния в домашна среда"

Успешно завършилите курса след изпит получават Удостоверение за професионално обучение за професията Болногледач за завършен модули "Общи грижи и обслужване на болния" и "Социална работа и грижи за болния в домашна среда", общо 28 часа или 250 часа.