Индивидуална грижа за лежащо болни - техники за поддържане на личен тоалет и антидекубитални процедури в домашни условия - 21.12.2011 г.

На 21.12.2011 г. беше проведено второ обучение за нови асистенти на домашния патронаж Пиа Матер. Обучението беше насочено към полагането на индивидуална грижа за възрастни хора на легло в техния дом.