Практическо обучение за професията Болногледач (Krankenpfleger, Aide, Badante, Garde malade), 28 или 250 часа с дистанционно обучение

Практическо обучение за професията Болногледач (Krankenpfleger, Aide, Badante, Garde malade), 28 или 250 часа с дистанционно обучение

ОБЩО 28 или 250 ЧАСА В ДВА МОДУЛА:

6 ДНЕВЕН КУРС 29 НОЕМВРИ - 5 ДЕКЕМВРИ 2014 - 28 ЧАСА

ТЕОРИЯ НА 29.11.2014, СЪБОТА ОТ 9:45-16:30

ПРАКТИКА - 31.11.2014 - 5.12.2014, ПО ГРАФИК

ИЗПИТ - 5.12.2014

Обучение за болногледач в Пиа Матер

Успешно завършилите курса след изпит получават Удостоверение за професионално обучение за професията Болногледач за завършен модули "Общи грижи и обслужване на болния" и "Социална работа и грижи за болния в домашна среда", общо 28 часа или 250 часа.