ИНДИВИДУАЛНА ГРИЖА ЗА ЛЕЖАЩО БОЛНИ - 10.02.2012

На 10.02.2012 г. се проведе трето обучение за нови асистенти на домашния патронаж Пиа Матер за индивидуална грижа за лежащо болни в домашни условия.