Обучителни курсове в гр. София

Кандидат-студентски курсове по химия и биология за постъпване в медицински университети
 
1. Химия - едногодишен курс
 
 
Курсът включва цялата учебна програма, изисквана при кандидатстване в 5-те медицински университета у нас, както и в медицинския факултет на Софийския университет.
 
Курсът се провежда от квалифициран преподавател по химия с дългогодишен опит при подготовката на кандидат-студенти по химия с над 200 постъпили курсисти в медицинските университети за 14 години.
 
 
Продължителност: осем месеца - от октомври 2011 до юни 2012. До април 2012 се покрива учебният материал с оглед явяване на предварителни изпити през м. април и м. май. През май и юни 2012 се преговаря, подготвят се теми, решават се задачи и тестове. Общо 144 учебни часа разпределени в 37 урока за 37 седмици, съгласно програмата за обучение. Спазва се графикът на ученическите ваканции.
 
Време на провеждане: един път седмично от 18:15 до 21:30 (два слети учебни часа, 15 мин.
почивка, два слети учебни часа).
Място на провеждане: учебна зала до метростанция Г.М. Димитров, бул. Г.М. Димитров, бл. 60., София
 
Начало: втората половина на м. октомври 2011 г.
Краен срок за записване: 03.10.2011 г.
Брой курсисти в група: до 10.
 
Такса: 860 лева.
 
 
Забележка: учебната програма ще бъде коригирана след публикуване на официалните конспекти на медицинските университети за 2012 г.
 
2. Биология - едногодишен курс
 
Курсът включва цялата учебна програма, изисквана при кандидатстване в 5-те медицински университета у нас, както и в медицинския факултет на Софийския университет.
 
Курсът се провежда от квалифициран преподавател по биология с 9 години опит при подготовката на кандидат-студенти по биология за медицинските университети.
 
Продължителност: осем месеца - от октомври 2011 до юни 2012. До април 2012 се покрива учебният материал с оглед явяване на предварителни изпити през м. април и м. май. През май и юни 2012 се преговаря, подготвят се теми, решават се тестове. Общо 144 учебни часа разпределени в 36 урока за 36 седмици, съгласно програмата за обучение. Спазва се графикът на ученическите ваканции.
 
Време на провеждане: един път седмично от 18:00 до 21:15 (два слети учебни часа, 15 мин. почивка, два слети учебни часа).
Място на провеждане: учебна зала до метростанция Г.М. Димитров, бул. Г.М. Димитров, бл. 60.
 
Начало: втората половина на м. октомври 2011 г.
Краен срок за записване: до 31.10.2011 г.
Брой курсисти в група: до 10.
 
Такса: 860 лева.
 
 
Забележка: учебната програма ще бъде коригирана след публикуване на официалните конспекти на медицинските университети за 2012 г.
 
3. Химия - двугодишен курс
 
Двугодишният курс се провежда за ученици от 11 клас, които желаят да се подготвят последователно и постепенно за своето кандидатстване за две учебни години. Обучението се провежда като два едногодишни курса за две последователни години по разширена програма.
 
 
Заплащане на таксите
 
Таксите за всеки курс се заплащат на 2 равни вноски по 430 лева съответно до 31.10.2011 г. и до 01.02.2012 г.
При записване на  2 курса (химия и биология) се предоставя 10% отстъпка от единия курс.

При записване на два курсиста от едно семейство - 20% отстъпка за единия курсист от формираната стойност.
 
При заплащане на цяла вноска до 31.10.2011 г. се предоставя допълнителна отстъпка от 10% от формираната стойност.

За повече информация и записване:
тел. 02 442 12 81 или 0885 09 09 22