Домашен патронаж "Пиа Матер"Комплексният домашен социален патронаж включва социални и здравни услуги за възрастни хора, живеещи в град София.
Услугите имат за цел да отговорят на всяка конкретно възникваща нужда от подкрепа, която може да е с различна интензивност и продължителност, например:


Ежедневни посещения в дома: помощ за поддържане на личен тоалет и организиране на домакинството. Краткотрайна грижа при     възстановяване от боледуване или претърпян инцидент, включително проследяване на здравния статус и приема на лекарства. Услуги по конкретен повод: придружаване до социални и здравни институции, когато близките нямат възможност да отсъстват от работа и да организират лично посещението; почистване; пазаруване.

Пълният списък на услугите можете да видите в електронна форма за запитване. Чрез формата за електроннo запитване имате възможност да заявите услуги, избрани от вас, като социален работник ще посети дома на клиента в заявения от вас час за консултация и изготвяне на план за грижи.

Можете да се свържете с нас и по телефона -
0884 588 677, 0884 588 446 и 02/442 12 81.

Комбинацията от услуги се определя според нуждите на клиента във времето. При посещение в дома социален работник изготвя първоначален индивидуален план за грижи. Ежеседмично социалният работник следи за текущото състояние, динамиката и  предлага адаптиране на плана за грижи като осведомява близките за настъпилите промени.


Заплащането на услугите може да бъде извършено по един от описаните тук начини.