Начало

Пиа Матер (lat. pia mater) означава нежна майка.

Нашата цел е да въвежаме услуги в социалния и в здравния сектор, които насърчават индивидуалното развитие на личността, без да я ограничават или да й поставят условия.

Както целта на един добър родител е да научи детето си на самостоятелност и в крайна сметка да го насърчи да се откъсне от него и да поеме по своя път, така и нашата идея е да насърчаваме автономността на хора, които поради социални или здравни проблеми имат временна или по-дългосрочна нужда от подкрепа и закрила.


Upcoming workshop

На 04-05.12 в гр. Бяла черква ще се проведе семинар на тема "Равнопоставеност на половете при избора на медицинска специалност" (Crossing the gender gap in medical specialty pursue").


Workshop data