Общински социален патронаж

Общинският социален патронаж има капацитет да обслужва 2 000 души. Услугата може да се ползва от хора на възраст над 65 години и хора с увреждания. Кандидатстването става с подаването на следните документи:

  • Молба по образец по настоящ адрес;
  • Документ за самоличност (за справка);
  • Медицинска бележка от личния лекар за общото здравословно състояние – основно и съпътстващи заболявания, степен на подвижност и възможности за самообслужване, необходимост от диетично хранене;
  • Медицинско удостоверение от Областен диспансер за психични заболявания София град;
  • Копие от ЕР на ТЕЛК, ЛКК, НЕЛК;
  • Копие от разпореждане на НОИ за размера на пенсията;
  • Документ за собственост на жилището (за справка) има ли сключен договор за прехвърляне право на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
  • Декларация, че не са прехвърляли право на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
  • Копие от удостоверение за ветеран от войните за ползване на предимство;
  • Два броя актуални снимки с размер

Предимство при ползването на услугата имат лица над 75-годишна възраст, самотните и лицата с доходи до размера на социалната пенсия.

Таксата за услугата е в размер на 60 % от доходите на лицето, но не повече от реалния размер на услугата (по наша оценка около 170 лева месечно). Пълният размер на таксата плащат лицата, които имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане.

Предоставяни услуги: доставки на готова храна по домовете; почистване и помощ за поддържане на личната хигиена; съдействие за снабдяване с помощно-технически средства; закупуване на хранителни продукти, дребни стоки от първа необходимост, заплащане на електрическа и топлинна енергия, телефон и др. подобни със средства на потребителя.