Партньори

Фондация Пиа Матер е отворена към всички организации, с които споделяме общи цели и разчита на съвместни усилия за постигане на споделените ценности.