Новини‎ > ‎

Възрастните хора в България - едни от най-самотните в Европа

публикувано 22.08.2011 г., 6:41 ч. от Nina Dimitrova

Изследване сред 25 европейски държави поставя България на едно от първите места по процент на възрастните хора, които определя себе си като самотни (Yang, K. and Ch. Victor, In: Aging & Society, pp.1-21,Cambridge University Press 2011). 19 % от хората над 60 години в страната посочват, че често се чувстват самотни, в сравнение 3 % в Дания или 5 % в Норвегия.

Самотата влияе отрицателно на общия здравословен статус и самостоятелния живот.  Ограничаването на социалните контакти отваря пътя към социалните  институции за възрастни хора.

За съжаление в България те са изградени така, че да допринасят към чувството за откъснатост от света, ненужен живот и самота.